Witam Państwa, Dear Sirs,

Mam na imie Anna, z wykształcenia jestem artystą plastykiem, z zamiłowania fotografem. Głównie zajmuję się fotografią okolicznościową i tej dziedzinie dedykowana jest ta strona. Pomogę Państwu utrwalić niezapomniane chwile z Państwa życia i emocje z nimi związane.  Fotografuje śluby, chrzty, komunie, plenery i inne zdarzenia, moja oferta ślubna obejmuje kilka pakietów modyfikowalnych w zależności od Państwa potrzeb. Na sesjach indywidualnych zapewniam życzliwą i serdeczną atmosferę, dzięki czemu model lub modelka może się otworzyć i wyeksponować własną osobowość. W kościele zachowuję szacunek i dyskrecje, tak by nie ingerować zbyt w Państwa Ceremonię.

My name is Anna, I'm an artist by profession, a photographer by passion. 
Mainly I occupy myself with occasional photography and this site is dedicated to this area. 
I will help you to memorize unforgettable moments of your life and the emotions associated with them; 
weddings, baptisms, and other events.
My offert has a different packages depending on your needs. 
On individual sessions, I assure a kind and cordial atmosphere which help my model or models can open
and expose its own personality. I keep respect and discretion in the church so as not to interfere 
too much with your Ceremony.

Dążąc do perfekcji w swoim zawodzie, ustawicznie podnoszę własne kwalifikacje, wiedzę i umiejętności na różnego rodzaju kursach i szkoleniach fotograficznych. Do każdego zlecenia staram się podchodzić indywidualnie, ze świeżym spojrzeniem, oraz zapewniam pełen profesjonalizm warsztatowy. Jeśli zachodzi taka potrzeba (np ilość dzieci na komunii) pracuję z drugim fotografem co dodatkowo daje inne spojrzenie oraz 100% pewność, ze żadna chwila nie ucieknie. W pakietach ślubnych znajdą Państwo: przygotowanie, ceremonię, przyjęcie, plener, profesjonalną obróbkę graficzną, fotoksiążki lub pięknie oprawne albumy

Striving for perfection in my profession, I constantly improve my own qualifications, knowledge 
and skills at various types of photography courses and training. I try to approach each project 
individually, with a fresh look, and provide full professionalism. If there is a need 
(eg the number of children on communion) I work with another photographer, which additionally 
gives a different look and 100% certainty that no smile will escape.


Zapraszam do kontaktu,
Looking forward to hearing from You soon

Anna

a.f.karpinska@gmail.com

AFKfoto

 

Loading